Dars tayyorlashda yoki imtihonga kirishda o‘qiladigan duo

Texnika olami

Dars tayyorlashda yoki imtihonga kirishda o‘qiladigan duo

(Tahoratli holda dars tayyorlagan yaxshi. Duolar «Bismilloh…»dan so‘ng o‘qiladi.)

Robbi zidni ‘ilman va fahman val-hiqni bis-solihin. Robbishroh li sodri va yassir li amri vahlul ‘uqdatan min lisani yafqohu qovli ya Hafiz, ya Roqib, ya Nasir, ya Alloh. Robbi yassir va la tu’assir. Robbi tammim bil-xoyri.

Rabbim! Ilmimni va zehnimni orttir va meni solih bandalaring qatoriga qo‘sh.

Rabbim! Ko‘ksimni och, ishimni oson ayla va tilimning tugunini yechgin, so‘zimni tushunsinlar. O‘ Hofiz, yo Roqib, yo Nosir, yo Alloh.

Rabbim! Oson qilgin, qiyin qilma. Rabbim, (ishimni) yaxshilik bilan tugatgin.

(Imtihonga kirishdan oldin uch, besh yoki yetti marta Oyatal kursi” o‘qiladi.)